Dec 15, 2019   11:01 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľuboš Václav
Identification number: 69710
University e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Publications     Supervised theses     

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.Implementation of QRQC method for the production wood goods in IKEA INDUSTRY, s.r.o.
Švecová, Monika -- Václav, Ľuboš
Uplatnenie QRQC metódy pri výrobe drevených výrobkov v organizácii IKEA INDUSTRY, s.r.o. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
2.Implementation of 5S Method in the production of heat pumps
Chmurová, Veronika -- Václav, Ľuboš
Zavedenie metódy 5S vo výrobe tepelných čerpadiel. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
3.Improvement of manufacturing processes for the production of tin plates in the company of Fine DNC Slovakia, s.r.o. with the help of selected methods and tools of quality management
Valentovič, Lukáš -- Václav, Ľuboš
Zlepšovanie výrobných procesov pri výrobe plechovej dosky v spoločnosti Fine DNC Slovakia, s.r.o. za pomoci využitia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
4.Improvement of the laser soldering process by methodology Six Sigma
Benešová, Jaroslava -- Václav, Ľuboš
Zlepšenie procesu laserového spájania strechy automobilu uplatnením metodiky Six Sigma. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
5.Increase the efficiency of the process of adjustment of laser welding machine
Zamborský, Tomáš -- Václav, Ľuboš
Zvýšenie efektivity pri procese nastavovania laserovej zváračky. Bachelor thesis. 2016.
final thesis2016Details
6.Monitoring of capability of machines or manufacuring equipment and processes to keep specified requirements
Václav, Ľuboš -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Sledovanie spôsobilosti strojov, resp. výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky. Bachelor thesis. Trnava : MtF STU, 2012. 55 p.
final thesis2012Details
7.Proposal for the reduction of defects in the production process of lights by the application of the DMAIC cycle
Daňová, Dominika -- Václav, Ľuboš
Návrh zníženia nepodarkovosti v procese výroby svetiel uplatnením DMAIC cyklu. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
8.Reducing the number of customer complaints in the field of logistics in the selected company
Srnánková, Elena -- Václav, Ľuboš
Zníženie počtu zákazníckych reklamácií na úseku logistiky vo vybranej organizácii. Diploma thesis. 2016.
final thesis2016Details
9.The application of methodics Six Sigma in a process of a production of light sources
Václav, Ľuboš -- Lestyánszka Škůrková, Katarína
Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby svetelných zdrojov. Diploma thesis. Trnava : MtF STU, 2014. 78 p.
final thesis2014Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.