11. 12. 2019  16:03 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Václav
Identifikačné číslo: 69710
Univerzitný e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VÁCLAV, Ľ. -- LESTYÁNSZKA ŠKŮRKOVÁ, K. Sledovanie spôsobilosti strojov, resp. výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky. Bakalárska práca. Trnava : MtF STU, 2012. 55 s.

Originálny názov: Sledovanie spôsobilosti strojov, resp. výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky
Anglický názov: Monitoring of capability of machines or manufacuring equipment and processes to keep specified requirements
Autor: Ing. Ľuboš Václav
Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Druh publikácie: Kvalifikačné práce
Vysoká škola: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave - MtF STU
Typ práce: Bakalárska práca
Miesto vydania: Trnava
Rok vydania: 2012
Počet strán: 55
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kľúčové slová: slovenčina: regulačné diagramy, štatistické metódy, kvalita produkcie, štatistická regulácia, statistical methods, Production Quality
 
Záznam vložil: Ing. Ľuboš Václav
Posledná zmena: 02.06.2016 15:08 (Import dát z knižnice)