11. 12. 2019  13:27 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Václav
Identifikačné číslo: 69710
Univerzitný e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DAŇOVÁ, D. -- VÁCLAV, Ľ. Návrh zníženia nepodarkovosti v procese výroby svetiel uplatnením DMAIC cyklu. Diplomová práca. 2016.

Originálny názov: Návrh zníženia nepodarkovosti v procese výroby svetiel uplatnením DMAIC cyklu
Anglický názov: Proposal for the reduction of defects in the production process of lights by the application of the DMAIC cycle
Český názov:
Autor: Ing. Dominika Daňová
Ing. Ľuboš Václav
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2016
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: quality management, DMAIC cyklus, production process, nepodarkovosť, DMAIC cycle, manažérstvo kvality, výrobný proces, scrap
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dominika Daňová
Posledná zmena: 20.01.2017 09:25 (Michal Lukáč)