14. 12. 2019  10:52 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Václav
Identifikačné číslo: 69710
Univerzitný e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VALENTOVIČ, L. -- VÁCLAV, Ľ. Zlepšovanie výrobných procesov pri výrobe plechovej dosky v spoločnosti Fine DNC Slovakia, s.r.o. za pomoci využitia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality. Diplomová práca. 2016.

Originálny názov: Zlepšovanie výrobných procesov pri výrobe plechovej dosky v spoločnosti Fine DNC Slovakia, s.r.o. za pomoci využitia vybraných metód a nástrojov manažérstva kvality
Anglický názov: Improvement of manufacturing processes for the production of tin plates in the company of Fine DNC Slovakia, s.r.o. with the help of selected methods and tools of quality management
Český názov:
Autor: Ing. Lukáš Valentovič
Ing. Ľuboš Václav
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2016
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Brainstorming, procesy,, methods and tools of quality management, 5S, processes, Brainstorming,, metódy a nástroje manažérstva kvality, improvements, Kaizen,, Kaizen, Poka Yoke, nápravné opatrenia
Rok uplatnenia: 2016
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lukáš Valentovič
Posledná zmena: 20.01.2017 09:25 (Michal Lukáč)