21. 1. 2020  1:06 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Václav
Identifikačné číslo: 69710
Univerzitný e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Sledovanie spôsobilosti strojov, resp. výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky
Autor: Ing. Ľuboš Václav
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Oponent:doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Sledovanie spôsobilosti strojov, resp. výrobných zariadení a procesov dodržať stanovené požiadavky
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na význam využitia štatistických metód v systéme manažérstva kvality. V úvodnej časti sú popísané štatistické metódy a systémy manažérstva kvality, ich význam, štruktúra a hodnotenie. Štatistická regulácia výrobných procesov, regulačné diagramy pre štatistickú reguláciu meraním a porovnávaním. Porovnanie regulačných diagramov s požiadavkami na kvalitu. V druhej časti sú uvedené základné informácie o spoločnosti OSRAM a.s. Nové Zámky v spojení so systémom manažérstva kvality, celková analýza procesu výroby automobilových žiaroviek na výrobnej linke. Sledovanie spôsobilosti procesu pomocou Skúšobného plánu. V tretej časti je popísaný aktuálny stav sledovania kvalitatívneho znaku a návrh opatrení, ktorý by mal smerovať k zlepšeniu štatistickej regulácie analyzovaného procesu na výrobnej linke. Aplikácia navrhnutého opatrenia, grafické znázornenie a výpočet koeficientov kvality, s využitím Ishikawa diagramu a Paretovej analýzy. V závere je zhodnotenie realizovaného opatrenia, návrh preventívnych opatrení, ktoré môžu zabrániť vzniku nepodarkov vo výrobnom procese pre danú chybu a všeobecné zhrnutie dosiahnutých výsledkov.
Kľúčové slová:štatistické metódy, štatistická regulácia, spôsobilosť procesu, regulačné diagramy, koeficient spôsobilosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene