23. 1. 2020  1:00 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľuboš Václav
Identifikačné číslo: 69710
Univerzitný e-mail: qvaclav [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby svetelných zdrojov
Autor: Ing. Ľuboš Václav
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Katarína Lestyánszka Škůrková, PhD.
Oponent:RNDr. Juraj Kliment
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby svetelných zdrojov
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je predstavenie metodiky Six Sigma v systéme manažérstva kvality so zameraním na priemyselnú prax v oblasti výroby svetelných zdrojov. Obsahom práce je v teoretickej časti vysvetliť systém riadenia kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2009, so zameraním na kapitolu 8. Meranie, analýza a zlepšovanie, uvedenej normy. Vysvetlenie štatistických metód a systémy manažérstva kvality pri zlepšovaní procesov spolu s meraním výkonnosti procesov. Metodiku Six Sigma vo vzťahu k výrobnému procesu, jej základné etapy pomocou modelu DMAIC. V druhej časti je charakteristika súčasného stavu procesu výroby svetelných zdrojov, jeho analýza a definovanie problému. V tretej časti práce je aplikácia metodiky Six Sigma v procese výroby svetelných zdrojov so zameraním na definovaný problém. V závere je zhodnotenie navrhovaného riešenia a prínos pre organizáciu prijatím nápravných opatrení, ktoré vyplynuli z návrhu počas riešenia metodiky v procese výroby svetelných zdrojov a dôležitosť neustáleho zlepšovania kvality.
Kľúčové slová:Six Sigma, monitorovanie procesu, analýza údajov, zlepšovanie, štatistické metódy, DMAIC, kvalita, riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene