22. 9. 2019  10:00 Móric
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

RNDr. Emília Illeková, DrSc.
Identifikačné číslo: 70357
Univerzitný e-mail: qillekova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Ústav materiálov (MTF)

Kontakty     Publikácie     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tranformácie v rýchlochladených kovových zliatinách Fe(95-x)Sn5Bx (x = 15, 17, 20) pomocou DSC a DTA
Autor: Ing. Jaroslav Sandtner
Pracovisko: Ústav materiálov (MTF)
Vedúci práce: RNDr. Emília Illeková, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tranformácie v rýchlochladených kovových zliatinách Fe(95-x)Sn5Bx (x = 15, 17, 20) pomocou DSC a DTA
Abstrakt:Bc. Sandtner, Jaroslav - Transformácie v rýchlochladených kovových zliatinách Fe(95-x)Sn5Bx (x= 15, 17, 20) pomocou DSC a DTA. [Diplómová práca], Slovenská Technická Univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav materiálov Vedúca práce: RNDr. Emília Illeková, DrSc. Konzultant: RNDr. Dušan Janičkovič Diplomová práca sa zaoberá identifikáciou a kvantifikáciou fázových transformácií na novo vyrobených amorfných vzorkách Fe-Sn-B vo FÚ SAV. V teoretickej časti sú popísané základy termických analýz vo všeobecnosti, podrobný popis metódy DTA a DSC, a spôsoby výroby amorfných kovových pásiek. V experimentálnej časti popisujeme realizáciu výroby vzoriek Fe80Sn5B15, Fe78Sn5B17 a Fe75Sn5B20, kalibráciu a spôsob merania na DTA a DSC prístroji. Meranie na prístroji DSC sa realizovalo pri rýchlosti zohrievania 10 °C/min a 40 °C/min, meranie na DTA bolo pri rýchlostiach +/- 10 °C/min. Výsledky nameraných DTA a DSC závislostí sú spracované v grafoch. Na základe získaných meraní a výpočtov vyhodnocujeme pozorované fázové transformácie R1 až R9 a robíme ich identifikáciu.
Kľúčové slová:amorfné kovové zliatiny, kalibrácia, teplota nástupu efektu, pík, reakčné teplo, termická analýza, diferenciálna termická analýza, diferenciálna skenovacia kalorimetria

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene