Nov 19, 2019   5:33 a.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. Mária Bednáriková, PhD.
Identification number: 70675
University e-mail: bednarikova [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Karolína Albertová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Karolína Albertová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu adaptácie zamestnancov v podniku SAM - SHIPBUILDING AND MACHINERY a.s.
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Sabína Angstová
Analýza efektivity komunikačného procesu v interných podmienkach priemyselného podniku JASPLASTIK-SK spol. s r.o.
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Mária Baráthová
Návrh opatrení na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku cargo-partner SR,s.r.o.
May 2014Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Eva Bečkyová
Voľný čas stredoškolskej mládeže a jeho využívanie
May 2010Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miriam Bezušková
Analýza vplyvu voľnočasových aktivít na získavanie občianskych kompetencií žiakov
May 2012Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Bielik
Šikanovanie žiakov na školách
May 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Mária Bračíková
Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Strednej odbornej škole sv. Rafaela v Nemšovej
May 2012Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Bubáková
Analýza komunikácie v podniku
June 2010Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Júlia Cisárová
Návrh opatrení na zlepšenie sociálnej politiky v podniku Chemolak a.s.
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Erika Černáková
Analýza uplatnenia absolventov stredných odborných škôl v myjavskom regióne
May 2011Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Ing. Milan Dávid
Prevencia kriminality na stredných školách
May 2010Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Demian
Analýza efektivity prijímania absolventov Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej do podniku Železiarne Podbrezová a. s.
June 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dobrovický
Analýza možností využívania IKT vo vyučovacom procese na Strednej priemyselnej škole v Komárne
May 2012Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Natália Gottwaldová
Návrh opatrení na zlepšenie procesu plánovania a organizovania prác zamestnancov v podniku Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, odštepný závod
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Šimon Hajnovič
Návrh opatrení na znižovanie fluktuácie zamestnancov v podniku ZKW Slovakia s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Monika Hamerníková
Návrh opatrení na zlepšenie procesu prijímacieho konania v priemyselnom podniku Kovotvar, výrobné družstvo
May 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Hírešová
Význam voľného času v procese výchovy a vzdelávania
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Viera Hrnčáriková
Návrh opatrení na zlepšenie sociálnej politiky v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
May 2016Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Iskra
Analýza možností eliminovania agresívneho správania žiakov Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom
May 2011Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Jančušová
Návrh opatrení na zlepšenie analýzy práce a opisu pracovného miesta v podniku Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
22.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Robert Janíček
Analýza možností uplatnenia absolventov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trnave
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Zuzana Jonásová
Návrh opatrení na zlepšenie komunikačného procesu v podniku Kobok spol. s r. o.
May 2016Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Kochanová
Možnosti zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Spojenej strednej odbornej škole v Brezne
May 2011Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Košťálová
Návrhy na zvýšenie efektivity prijímacieho konania v podniku Stakotra Manufacturing, s. r. o., Piešťany
June 2011Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudmila Kováčiková
Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a rodičom na Strednej priemyselnej škole v Dubnici nad Váhom
May 2012Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jana Kucharovičová
Motivačné stimuly pre zamestnancov
June 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Eliška Kulichová
Návrhy na riešenie problému nezamestnanosti v zariadení Jazmín, n. o. v Handlovej
June 2011Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Barbora Malá
Návrh opatrení na zlepšenie externej komunikácie v podniku Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Iveta Malchová
Analýza komunikácie na pracovisku
June 2010Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Iveta Malchová
Analýza možností zlepšenia komunikácie medzi učiteľom a žiakom na Strednej odbornej škole technickej v Galante
May 2012Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristína Mišovcová
Návrh opatrení na zlepšenie systému odmeňovania zamestancov v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
May 2015Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Mokoš
Analýza problému nezamestnanosti absolventov vysokých škôl technického zamerania
May 2011Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivan Molnár
Návrh zlepšenia systému odmeňovania zamestnancov v rámci sociálneho programu podniku AMI spol. s r.o.
May 2015Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Dana Nádašská
Návrh možností na zlepšenie systému motivácie zamestnancov v podniku ŽOS Trnava, a.s.
May 2017Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrej Nádašský
Návrh opatrení na zlepšenie využívania sociálneho fondu v rámci inovácii sociálnej politiky podniku ETI ELB s.r.o.
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Pagáč
Asertivita v komunikácii študenta strednej školy
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Dominika Palúšna
Návrh možností na zvýšenie efektivity systému motivácie zamestnancov v podniku MATADOR Automation, s.r.o. , Výskumo-vývojové centrum AUTOMOTIVE
May 2017Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Katarína Predná
Návrhy na zvýšenie efektivity prijímacieho konania v podniku INA Skalica, s. r. o.
June 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Rákocziová
Analýza pracovnej spokojnosti
June 2010Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martina Stanová
Návrh opatrení na zlepšenie sociálneho programu ako súčasti stabilizácie zamestnancov v podniku TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava
May 2016Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ivana Sára Škrobáková
Návrh zlepšenia procesu prijímania zahraničných zamestnancov Samjin LND s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Škuta
Návrh opatrení na zlepšenie analýzy práce a opisu pracovného miesta v podniku Nobel Automotive Slovakia s.r.o.
May 2013Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marián Uhlár
Analýza systému motivácie zamestnancov v podniku Deufol Slovensko s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
45.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lucia Vyskočová
Analýza efektívnosti komunikácie v podniku JAF HOLZ SLOVAKIA, s.r.o.
June 2012Displaying the final thesis
46.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lenka Zadubanová
Skvalitnenie systému motivácie zamestnancov v ETI ELB, s.r.o. Báhoň
June 2010Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress