Feb 28, 2020   1:13 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Adam Berčík
Vplyv teploty na vyparovanie vody z hasiacich gélov
May 2017Displaying the final thesis
2.Final thesis is in progressBTWritten by (author): Adam Bôrik
Release of carbon oxides during the biomass combustion
May 2019Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Róbert Bredschneider
Bezpečnosť práce pri likvidácii azbestu
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Cepka
Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
May 2015Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Milan Černák
Porovnanie hasiacich látok používaných pri hasení lesných požiarov
May 2013Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Ešek
Rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov
May 2016Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Gabriška
Determination of critical heat flux for selected electrical insulations
May 2018Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Gardian
Spaľovacie teplá tepelno-izolačných materiálov
May 2016Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Rastislav Gašparovič
Požiarne nebezpečenstvo cigariet
May 2013Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Hájek
Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku
May 2015Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Halada
Vlastnosti hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok skladovaných v uzatvorených priestoroch
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Richard Hollóši
The influence of pellet composition on their burning
April 2018Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Vladimíra Hříbalová
Rýchlosť uvoľňovania dymu pri horení smrekového dreva
May 2017Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Hudecová
Vplyv vodného gélu na čas iniciácie horenia dreva
May 2014Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dávid Jakub
Testovanie horľavosti zmršťovacích a izolačných bužíriek
May 2016Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Veronika Kňažková
Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Kolčák
Vplyv vzdialenosti žiaroviek na iniciáciu horenia drevného prachu
May 2016Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Maroš Lelák
Možnosti využitia termogravimetrie pre pôdne analýzy
May 2014Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Viktor Masár
Effect of Fireport system on time to leave the fire station
May 2019Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Milan Moravčík
Hasenie ropy a ropných produktov
May 2013Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Parák
Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
May 2014Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Katarína Remišová
Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
May 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Smolka
Modelovanie únikov vybraných nebezpečných látok
May 2014Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Peter Sobota
Popis termického rozkladu dubového dreva pomocou termogravimetrickej analýzy
May 2016Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Sorád
Porovnanie termickej degradácie prírodného a syntetického polyméru pri izotermickom ohreve
May 2016Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Margaréta Tibenská
The influence of thermal modification of wood on the critical heat flux
April 2018Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Margaréta Tibenská
Vplyv termickej modifikácie na čas do zapálenia drevnej hmoty
May 2016Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Adriana Tomaščíková
Retardéry horenia a ich migrácia z polymérov
May 2017Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Igor Wachter, PhD.
Termogravimetrická analýza a aktivačná energia vznietenia plastov
May 2014Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress