30. 10. 2020  15:27 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

     
     
Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je odovzdanáDPAutor: Bc. Mátyás Bathó
Vplyv externého tepelného toku na uvoľňovanie dymu z podlahových krytín
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Berčík
Vplyv teploty na vyparovanie vody z hasiacich gélov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Adam Bôrik
Uvoľňovanie oxidov uhlíka pri spaľovaní biomasy
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Róbert Bredschneider
Bezpečnosť práce pri likvidácii azbestu
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Cepka
Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Milan Černák
Porovnanie hasiacich látok používaných pri hasení lesných požiarov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Róbert Ešek
Rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DP
Autor: Bc. Matej Gabriška
Posúdenie elektrických káblov z hľadiska tvorby dymu
apríl 2020
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Gabriška
Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Gardian
Spaľovacie teplá tepelno-izolačných materiálov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Rastislav Gašparovič
Požiarne nebezpečenstvo cigariet
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Hájek
Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Halada
Vlastnosti hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok skladovaných v uzatvorených priestoroch
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Hollóši
Vplyv zloženia peliet na ich horenie
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Vladimíra Hříbalová
Rýchlosť uvoľňovania dymu pri horení smrekového dreva
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Hudecová
Vplyv vodného gélu na čas iniciácie horenia dreva
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Jakub
Testovanie horľavosti zmršťovacích a izolačných bužíriek
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Veronika Kňažková
Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Matej Kolčák
Vplyv vzdialenosti žiaroviek na iniciáciu horenia drevného prachu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Maroš Lelák
Možnosti využitia termogravimetrie pre pôdne analýzy
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Viktor Masár
Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Milan Moravčík
Hasenie ropy a ropných produktov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Parák
Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Katarína Remišová
Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Jakub Smolka
Modelovanie únikov vybraných nebezpečných látok
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Peter Sobota
Popis termického rozkladu dubového dreva pomocou termogravimetrickej analýzy
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Sorád
Porovnanie termickej degradácie prírodného a syntetického polyméru pri izotermickom ohreve
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Margaréta Tibenská
Vplyv termickej modifikácie dreva na kritický tepelný tok
apríl 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Margaréta Tibenská
Vplyv termickej modifikácie na čas do zapálenia drevnej hmoty
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Adriana Tomaščíková
Retardéry horenia a ich migrácia z polymérov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Igor Wachter, PhD.
Termogravimetrická analýza a aktivačná energia vznietenia plastov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná