Jan 23, 2020   2:54 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Effect of fraction size on the thermal stability of wood dust
Written by (author): Ing. Veronika Kňažková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu
Summary:V diplomovej práci sa zaoberám vplyvom veľkosti frakcie na termickú stabilitu drevného prachu. V teoretickej časti som sa zamerala na stav našich lesov, termický rozklad dreva, jeho význam a nebezpečenstvo vyplývajúce z drevného prachu, popisu použitých analytických metód. V praktickej časti som sa zamerala na experiment, kde som skúmala zmes vzorky z tvrdého listnatého dreva a analyzovala výsledky, ktoré som získala termogravimetrickou metódou.
Key words:stav a vývoj lesov, termogravimetria, drevo , termická stabilita, drevný prach, chemická štruktúra dreva, nebezpečenstvo, popol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited