9. 12. 2019  23:43 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv teploty na vyparovanie vody z hasiacich gélov
Autor: Ing. Adam Berčík
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv teploty na vyparovanie vody z hasiacich gélov
Abstrakt:Diplomová práca je zhrnutím teoretických a praktických poznatkov z oblasti hasenia požiarov a nových možností hasenia pridávaním aditív do vody ako hasiacej látky. Teoretická časť práce sa zaoberá charakteristikou požiarov všeobecne, lesných požia-rov, horením, vodou ako hasiacou látkou a konkrétnym hasiacim gélom Firesorb. V praktickej časti sme spracovali získané výsledky. Hasiaci gél Firesorb sme vystavo-vali teplotám 100°C, 120°C, 140°C, 160°C, 180°C a 200°C. Zvyšovaním teploty, ktorá pôsobila na testovanú vzorku sme zaznamenávali rýchlejší úbytok hmotnosti Firesorbu. Čím vyššia teplota vplývala na experimentálnu vzorku, tým rýchlejšie sa voda vyparovala.
Kľúčové slová:vyparovanie vody, hasiaci gél, voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene