9. 12. 2019  8:19 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv vzdialenosti žiaroviek na iniciáciu horenia drevného prachu
Autor: Ing. Matej Kolčák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv vzdialenosti žiaroviek na iniciáciu horenia drevného prachu
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na možnosti iniciácie horenia drevného prachu vplyvom tepla produkovaného volfrámovými žiarovkami, ktoré sa nachádzali v rôznych vzdialenostiach od vzorky resp. vo vzorke drevného prachu. V práci sme sa snažili dokázať plameňové horenie drevného prachu zo smrekového dreva. Počas experimentálnej časti bolo vykonaných niekoľko meraní, pričom postup merania bol z dôvodu nezapálenia sa vzorky modifikovaný. Na prvé meranie bola zvolená volfrámová žiarovka s výkonom 100 W a dotykom žiarovky a vzorky drevného prachu. Počas celého merania nebolo spozorované plamenné horenie a pokus bol ukončený po viac ako dvoch hodinách. Druhý spôsob merania iniciácie horenia drevného prachu prebiehal za pomoci volfrámovej žiarovky o výkone 200 W. Žiarovka sa dotýkala vzorky, avšak ani v tomto prípade nebolo spozorované plameňové horenie a meranie bolo ukončené po 73 minútach. Tretí spôsob merania iniciácie horenia bolo umiestnenie žiarovky pod úroveň povrchu vzorky každým pokusom o 0,5 cm hlbšie do vzorky drevného prachu. Ani v jednom zo šiestich meraní nebolo spozorované plameňové horenie vzorky. Štvrtý typ merania bol meraný pri dotyku žiarovky a vzorky, pričom bola použitá vzorka drevného prachu vysušená na nulovú vlhkosť (sušenie 24 hodín pri teplote 105 °C). Ani pri tomto pokuse nedošlo k iniciáciu a po 70 minútach sme ukončili meranie. V poslednom meraní sme ako vzorku použili masívne smrekové drevo umiestnené nad volfrámovou žiarovkou aby sme využili sálavé teplo zo žiarovky. Pokus bol ukončený po 75 minútach. Počas doby merania sme nespozorovali plameňové horenie vzorky. Bezplameňové horenie bolo spozorované pri každom meraní.
Kľúčové slová:iniciácia, žiarovka, horenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene