15. 12. 2019  14:59 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov
Autor: Ing. Róbert Ešek
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rýchlosť uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na zistenie rýchlosti uvoľňovania tepla pri horení jedlých olejov. Na tento účel bol použitý kónický kalorimeter, postup bol odvodený z normy ISO 5660-1 pre meranie rýchlosti uvoľňovania tepla. Testované boli štyri vzorky bežne predajných rastlinných olejov, konkrétne repkový olej, slnečnicový olej, olivový olej a pistáciový olej. Každá skúška bola vykonaná pri zaťažení tepelným tokom 35 kW.m-2. Teoretická časť práce obsahuje charakteristiku jedlých olejov a tukov a popis základných požiarno-technických vlastností horľavých kvapalín. Praktickú časť tvorí popis metodiky merania a použitého zariadenia, vyhodnotenie a porovnanie výsledkov jednotlivých skúšok na kónickom kalorimetri. Výsledky meraní nevykázali zásadný rozdiel v rýchlosti uvoľňovania tepla medzi rôznymi druhmi olejov.
Kľúčové slová:rýchlosť uvoľňovania tepla, ISO 5660-1, kónický kalorimeter, požiarno-technické vlastnosti, charakteristika tukov

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene