24. 1. 2020  5:16 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikační číslo: 70853
Univerzitní e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Autor: Bc. Matej Gabriška
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Abstrakt:Práca sa zaoberá vplyvom radiácie na čas do zapálenia káblových izolácii. Prvá kapitola je venovaná základnými informáciami o kábloch. Popisuje výrobu vlastnosti a použitie. Druhá kapitola sa zaoberá fyzikálno–chemickými vlastnosťami. Popisuje spôsoby prenosu tepla, Stefan-Boltzmanov zákon, metódy termickej analýzy a kónického kalorimetra, požiarno-technické vlastnosti a triedy reakcie na oheň. Tretia kapitola sa zaoberá experimentálnou časťou. Popisuje prípravu vzoriek, čas do zapálenia káblových izolácii. Štvrtá kapitola sa zaoberá kritickým tepelným tokom. Popisuje stanovenie kritického tepelného toku pre gumovú a PVC izoláciu s nasledujúcimi výsledkami. Teoretický kritický tepelný tok pre elektrické káble s gumovou izoláciou je 7,86 kW·m‒2 a pre elektrické káble s PVC izoláciou je 21,92 kW·m‒2
Klíčová slova:čas do zapálenia, káblové izolácie, kritický tepelný tok, kónický kalorimeter

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně