Jan 17, 2020   3:22 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Determination of critical heat flux for selected electrical insulations
Written by (author): Bc. Matej Gabriška
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Stanovenie kritického tepelného toku pre vybrané elektrické izolácie
Summary:Práca sa zaoberá vplyvom radiácie na čas do zapálenia káblových izolácii. Prvá kapitola je venovaná základnými informáciami o kábloch. Popisuje výrobu vlastnosti a použitie. Druhá kapitola sa zaoberá fyzikálno–chemickými vlastnosťami. Popisuje spôsoby prenosu tepla, Stefan-Boltzmanov zákon, metódy termickej analýzy a kónického kalorimetra, požiarno-technické vlastnosti a triedy reakcie na oheň. Tretia kapitola sa zaoberá experimentálnou časťou. Popisuje prípravu vzoriek, čas do zapálenia káblových izolácii. Štvrtá kapitola sa zaoberá kritickým tepelným tokom. Popisuje stanovenie kritického tepelného toku pre gumovú a PVC izoláciu s nasledujúcimi výsledkami. Teoretický kritický tepelný tok pre elektrické káble s gumovou izoláciou je 7,86 kW·m‒2 a pre elektrické káble s PVC izoláciou je 21,92 kW·m‒2
Key words:čas do zapálenia, káblové izolácie, kritický tepelný tok, kónický kalorimeter

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited