14. 12. 2019  19:22 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Spaľovacie teplá tepelno-izolačných materiálov
Autor: Ing. Juraj Gardian
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spaľovacie teplá tepelno-izolačných materiálov
Abstrakt:Tepelná izolácia je významným prvkom pri celkovej stavbe budov. Vhodným výberom a správnou aplikáciou tepelnej izolácie sa docieli podstatné zníženie spotreby tepla na vykurovanie. Aj z tohto dôvodu spotreba tepelno izolačných materiálov v stavebnom priemysle neustále narastá. Práca je venovaná tak klasickým, ako aj alternatívnym typom tepelných izolácií. Prvá kapitola sa venuje významu tepelnej izolácie a popisuje jednotlivé zatepľovacie systémy používané v stavebníctve. V druhej kapitole sú popísané základné tepelno technické vlastnosti a požiarno technické charakteristiky, ktoré sa používajú pri hodnotení stavebných materiálov. Takisto sú charakterizované jednotlivé typy tepelno izolačných materiálov vzhľadom na ich vlastnosti, možnosti použitia a spôsob výroby. Cieľom bakalárskej práce bolo hodnotenie týchto materiálov z hľadiska množstva uvoľneného tepla pri podmienkach skúšky kalorimetrického stanovenia spaľovacieho tepla. Celkovo bolo hodnotených 15 vzoriek tepelno izolačných materiálov, poskytnutých od slovenských výrobcov a distribútorov.
Kľúčové slová:tepelno-izolačné materiály, spaľovacie teplo, kalorimeter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene