13. 12. 2019  11:00 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Popis termického rozkladu dubového dreva pomocou termogravimetrickej analýzy
Autor: Bc. Peter Sobota
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Popis termického rozkladu dubového dreva pomocou termogravimetrickej analýzy
Abstrakt:Predložená bakalárska práca sa zaoberá popisom termického rozkladu dubového dreva pomocou termogravimetrickej analýzy. V teoretickej časti podrobne oboznamuje so zložením dreva, popisuje základné stavebné prvky dreva ako celulóza, lignín a hemicelulózy. Pozornosť sa venuje aj požiarno-technickým charakteristikám dreva, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou tejto práce a hodnotenia každého materiálu z pohľadu odolnosti voči požiaru. Opisuje aj možnosti termickej analýzy z ktorých najväčší priestor venuje termogravimetrickej analýze. Podrobne uvádza postup meraní a stanovenia TG kriviek pri jednotlivých vzorkách s rozdielnou rýchlosťou ohrevu od 10 °C/min až po 2 °C/min.
Kľúčové slová:dubové drevo, celulóza, lignín, termogravimetrická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene