11. 12. 2019  9:34 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv termickej modifikácie na čas do zapálenia drevnej hmoty
Autor: Ing. Margaréta Tibenská
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv termickej modifikácie na čas do zapálenia drevnej hmoty
Abstrakt:Bakalárska práca pojednáva o vplyve termicky modifikovaných driev na čas do ich zapálenia. Termická modifikácia je pomerne nový druh úpravy materiálu, ktorého idea pochádza z Fínska. V súčasnosti sa tento druh materiálu používa na interiérové aj exteriérové obklady, kuchynské linky, detské ihriská či protihlukové bariéry. V teoretickej časti je popísané drevo z chemického, fyzikálneho aj mechanického hľadiska. Podstatnú časť tvorí kapitola, ktorá sa zaoberá vplyvom teploty na jednotlivé zložky dreva (hemicelulózy, celulózy, lignín), na fyzikálne a mechanické vlastnosti. Na experiment sme použili muflovú pec L 24/11/P 330 a kónický kalorimeter od spoločnosti FIRE TESTING TECHNOLOGY. Z výskumu vyplýva, že termická úprava vzoriek Smreka obyčajného nemá pravdepodobne žiadny vplyv na hustotu kritického tepelného toku, na rozdiel od vzoriek Duba letného, kde má vypočítaná hodnota hustoty kritického tepelného toku klesajúci charakter. Do budúcna by bolo vhodné prácu obohatiť o väčší počet vzoriek. V závere bakalárskej práce boli zhrnuté výsledky experimentálnych meraní a komplexne porovnané so zahraničnými štúdiami.
Kľúčové slová:termicky modifikované drevo, čas do zapálenia, hustota kritického tepelného toku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene