9. 12. 2019  1:21 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv termickej modifikácie dreva na kritický tepelný tok
Autor: Ing. Margaréta Tibenská
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Hana Kobetičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv termickej modifikácie dreva na kritický tepelný tok
Abstrakt:Diplomová práca pojednáva o vplyve termickej modifikácie na kritickú hustotu tepelného toku. Termodrevo sa využíva na interiérové aj exteriérové obklady, kuchynské linky, detské ihriská či protihlukové bariéry. Úvod teoretickej časti rozdeľuje drevo na jednotlivé zložky (hemicelulózy, celulózy, lignín, sprievodné látky). Druhá časť diplomovej práce je zameraná na chemické zmeny týchto zložiek pri termickom rozklade. Súčasne sú popísané požiarnotechnické vlastnosti dreva, ktoré zohrávajú pri výskume dôležitú úlohu. Najdôležitejšou kapitolou teoretickej časti je kapitola, ktorá popisuje jednotlivé metódy termickej modifikácie. Rovnako sú definované zmeny fyzikálnych, chemických a mechanickým vlastností dreva pri termickej modifikácii, spomenuté sú i najnovšie spôsoby modifikácie. Poslednú časť diplomovej práce tvorí experimentálne stanovenie vplyvu termickej modifikácie na hustotu kritického tepelného toku. Na experiment sme použili laboratórnu pec CHROMSERVIS TCN50 a kónický kalorimeter od spoločnosti FIRE TESTING TECHNOLOGY. Z výskumu vyplýva, že termická úprava vzoriek Iroka nemá pravdepodobne žiadny vplyv na hustotu kritického tepelného toku, nakoľko výsledky nepreukazujú akúkoľvek závislosť (sú rôzne). Do budúcna by bolo vhodné prácu obohatiť o väčší počet vzoriek. V závere diplomovej práce boli zhrnuté výsledky experimentálnych meraní.
Kľúčové slová:termicky modifikované drevo, hustota kritického tepelného toku, Iroko

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene