7. 12. 2019  2:00 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vplyv zloženia peliet na ich horenie
Autor: Ing. Richard Hollóši
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv zloženia peliet na ich horenie
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá vplyvom zloženia na horenie peliet. Na zistenie správania sa peliet v procese horenia bol použitý kónický kalorimeter. Postup bol odvodený z normy ISO 5660-1 pre meranie rýchlosti uvoľňovania tepla. Testovanie prebiehalo na deviatich druhoch peliet. Testovali sme vzorky peliet zložených z poľnohospodárskych odpadov s prímesou koksu alebo uhlia. Každá skúška prebiehala pri zaťažení tepelným tokom 50 kW.m-2. V teoretickej časti som sa zameral na biomasu z hľadiska rozdelenia na celulózu, hemicelulózu a lignín a ale aj na fosilné palivá presnejšie koks a uhlie. V praktickú časť tvorí popis kónického kalorimetra, metodika merania, vyhodnotenie a porovnanie výsledkov jednotlivých skúšok merania na kónickom kalorimetri. Z nameraných výsledkov vieme konštatovať, že efektívne spaľovacie teplo sa nemení nijak výrazne.
Kľúčové slová:agropelety, koks, uhlie, rýchlosť uvoľňovania tepla, kónický kalorimeter

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene