13. 12. 2019  0:36 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru
Autor: Bc. Viktor Masár
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vplyv systému Fireport na čas výjazdu závodného hasičského zboru
Abstrakt:V bakalárskej práci som sa zaoberal jednotkou ZHZ Schaeffler Skalica, jej históriou, materiálno-technickým vybavením a spôsobom zvolávania službukonajúcich členov ZHZ Schaeffler Skalica. S nárastom požiarneho rizika v spoločnosti Schaeffler Skalica spol. s r.o. bolo potrebné zefektívniť zásahovú činnosť hasičskej jednotky. Najdôležitejšie faktory pri sledovaní efektívnosti zásahov boli stanovené čas výjazdu a počet hasičov na výjazde. V tej práci sme sa zaoberali novým zvolávacím systémom zo zameraním na čas výjazdu hasičov ZHZ Schaeffler Skalica.
Kľúčové slová:Fireport, zvolávanie hasičov, početnosť hasičov, hasičská jednotka, čas výjazdu

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene