11. 12. 2019  14:46 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Predikcia iniciácie horenia termicky upraveného dreva
Autor: Bc. Vladimíra Hříbalová
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca je odovzdaná


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Predikcia iniciácie horenia termicky upraveného dreva
Abstrakt:Diplomová práca je zhrnutie teoretických a praktických poznatkov z oblasti dreva, hodnotenia vplyvu hustoty tepelného toku na iniciáciu horenia termicky modifikovaného dreva. Z experimentálne nameraných hodnôt budú vypočítané hodnoty kritického tepelného toku a parametre tepelnej odozvy, ktoré charakterizujú daný materiál z hľadiska jeho iniciácie. Hodnotiacim kritériom experimentu je relatívny úbytok hmotnosti skúšobných vzoriek smreka obyčajného v radiálnom reze, pri ich vystavení účinkom tepelného žiariča na kónickom kalorimetri.
Kľúčové slová:kritický tepelný tok, smrek obyčajný, parameter tepelnej odozvy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene