11. 12. 2019  15:55 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vlastnosti hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok skladovaných v uzatvorených priestoroch
Autor: Ing. Michal Halada
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vlastnosti hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok skladovaných v uzatvorených priestoroch
Abstrakt:HALADA, Michal: Vlastnosti hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok v uzatvorených priestoroch [Bakalárska práca]. - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. - Školiteľ: Ing. Peter Rantuch, PhD., - Trnava: MTF STU, 2013. V bakalárskej práci sa zaoberám vlastnosťami hasiacej vody po hasení požiaru nebezpečných látok v uzatvorených priestoroch. V prvej kapitole sa venujem základným charakteristikám vody ako hasiacej látky a reakciami látok s vodou. V druhej kapitole rozoberám nebezpečné látky vyskytujúce sa na požiarovisku skladu nebezpečných látok. V tretej kapitole sa zameriavam na nebezpečné vlastnosti hasiacej vody po hasení.
Kľúčové slová:nebezpečné vlastnosti hasiacej vody, nebezpečné látky, reakcia látok s vodou, hasenie, sklad nebezpečných látok, hasiaca voda

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene