29. 1. 2020  4:24 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikační číslo: 70853
Univerzitní e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Hasenie ropy a ropných produktov
Autor: Ing. Milan Moravčík
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Hasenie ropy a ropných produktov
Abstrakt:Pri vypracovaní práce som vychádzal z dostupnej literatúry pojednávajúcej o likvidácii požiarov veľkokapacitných zásobníkov na ropu. V dnešnej dobe sú takéto incidenty menej časté, ale za to vo väčšom rozsahu. Požiare ropy sa môžu vyskytnúť nielen pri skladovaní a spracovaní ropy alebo ropných produktov, ale aj pri preprave týchto produktov a preto som sa snažil poukázať na náročnosť zvládnutia požiarov ropy a ropných produktov. Vzhľadom na náročnosť zásahu pri takýchto udalostiach, prípadný nedostatok hasiacich látok, nedostupnosť terénu a rôzne nepredvídateľné skutočnosti je nevyhnutné si takéto situácie precvičiť a zabezpečiť dostatočné množstvá síl a prostriedkov. Cieľom práce je poukázať na riziká spojené s požiarom ropy a prieskumom zistiť materiálnu vybavenosť zložiek IZS potrebnú na likvidáciu modelovej situácie, požiaru veľkokapacitného zásobníka ropy.
Klíčová slova:horľavé kvapaliny, vlastnosti horľavých kvapalín, ropa a ropné produkty, horenie a hasenie ropy, penidlá, pena

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně