Jan 26, 2020   4:35 a.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Quenching petroleum and petroleum products
Written by (author): Ing. Milan Moravčík
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hasenie ropy a ropných produktov
Summary:Pri vypracovaní práce som vychádzal z dostupnej literatúry pojednávajúcej o likvidácii požiarov veľkokapacitných zásobníkov na ropu. V dnešnej dobe sú takéto incidenty menej časté, ale za to vo väčšom rozsahu. Požiare ropy sa môžu vyskytnúť nielen pri skladovaní a spracovaní ropy alebo ropných produktov, ale aj pri preprave týchto produktov a preto som sa snažil poukázať na náročnosť zvládnutia požiarov ropy a ropných produktov. Vzhľadom na náročnosť zásahu pri takýchto udalostiach, prípadný nedostatok hasiacich látok, nedostupnosť terénu a rôzne nepredvídateľné skutočnosti je nevyhnutné si takéto situácie precvičiť a zabezpečiť dostatočné množstvá síl a prostriedkov. Cieľom práce je poukázať na riziká spojené s požiarom ropy a prieskumom zistiť materiálnu vybavenosť zložiek IZS potrebnú na likvidáciu modelovej situácie, požiaru veľkokapacitného zásobníka ropy.
Key words:horľavé kvapaliny, vlastnosti horľavých kvapalín, ropa a ropné produkty, horenie a hasenie ropy, penidlá, pena

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited