23. 1. 2020  15:16 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikační číslo: 70853
Univerzitní e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
Autor: Ing. Peter Parák
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
Abstrakt:PARÁK, Peter: Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantúch, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2014. 45 s. Účelom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať použitie únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. Bakalárska práca je rozdelená do 5. kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vyhlášky a normy týkajúce sa únikových východov. Druhá kapitola je zameraná na psychológiu ľudí v život ohrozujúcich situáciách. Tretia kapitola obsahuje pôsobiace činitele na rýchlu a efektívnu evakuáciu osôb. Štvrtá kapitola sa zameriava na únik osôb z obchodných centier. V poslednej piatej kapitole vo vyhodnotení, predkladám fakty z požiarov obchodných centier. V dôsledku toho sme zistili, že je potrebné riadne označovanie únikových ciest a zaškolenie pracovníkov na eliminovanie davovej psychózy. Prioritou danej problematiky je klásť vyšší dôraz na dodržiavanie legislatívy.
Klíčová slova:panika, masová hystéria, únikové cesty, evakuácia, dav

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně