Jan 17, 2020   2:27 p.m. Nataša
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Assessment Use Escape Routes in Business Center Visitore
Written by (author): Ing. Peter Parák
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi
Summary:PARÁK, Peter: Posúdenie použitia únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantúch, PhD.-- Trnava: MTF STU, 2014. 45 s. Účelom mojej bakalárskej práce bolo analyzovať použitie únikových ciest v obchodných centrách návštevníkmi. Bakalárska práca je rozdelená do 5. kapitol. Prvá kapitola je zameraná na vyhlášky a normy týkajúce sa únikových východov. Druhá kapitola je zameraná na psychológiu ľudí v život ohrozujúcich situáciách. Tretia kapitola obsahuje pôsobiace činitele na rýchlu a efektívnu evakuáciu osôb. Štvrtá kapitola sa zameriava na únik osôb z obchodných centier. V poslednej piatej kapitole vo vyhodnotení, predkladám fakty z požiarov obchodných centier. V dôsledku toho sme zistili, že je potrebné riadne označovanie únikových ciest a zaškolenie pracovníkov na eliminovanie davovej psychózy. Prioritou danej problematiky je klásť vyšší dôraz na dodržiavanie legislatívy.
Key words:panika, masová hystéria, únikové cesty, evakuácia, dav

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited