14. 12. 2019  8:06 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Požiarne nebezpečenstvo cigariet
Autor: Ing. Rastislav Gašparovič
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Požiarne nebezpečenstvo cigariet
Abstrakt:V prvej časti práce som sa venoval analýze požiarneho nebezpečenstva cigariet v USA, v Európskej únii a na Slovensku. V druhej časti sú opísané aktuálne platné normy, ktoré využívajú cigaretu ako iniciačný zdroj. V tretej časti som za pomoci termokamery v laboratórnych podmienkach charakterizoval teplotné pole pri tlení cigariet. Vo štvrtej časti sú spracované požiarnotechnické charakteristiky cigariet, ich schopnosť zapríčiniť požiar v kontakte s čalúneným nábytkom a v kontakte s použitými horľavými kvapalinami. V záverečnej časti som spracoval informačný list pre zisťovanie príčin požiarov. Laboratórne testy ukázali, že žiaden z testovaných materiálov sa počas tlenia cigarety nezapálil, čo je z hľadiska požiarnej bezpečnosti dôležitý fakt.
Kľúčové slová:teplotné pole, požiarne nebezpečenstvo, iniciačné zdroje, požiarnobezpečnostné charakteristiky.

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene