14. 12. 2019  11:56 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Porovnanie hasiacich látok používaných pri hasení lesných požiarov
Autor: Ing. Milan Černák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie hasiacich látok používaných pri hasení lesných požiarov
Abstrakt:ČERNÁK, Milan: Porovnanie hasiacich látok používaných pri hasení lesných požiarov [Diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave ; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: Ing. Peter Rantuch, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2013 77 strán. V diplomovej práci sa venujeme porovnávaniu hasiacich látok. Pre porovnávanie hasiacich látok sme si vybrali dve prísady, ktoré zlepšujú hasiace vlastnosti vody a najbežnejšie používanú hasiacu látku vodu. Prvá kapitola je zameraná na druhy lesných požiarov a analýzu nebezpečenstva a ohrození. V ďalšej kapitole, ktorá sa volá súčasný stav v oblasti likvidácií lesných požiarov v skratke rozoberáme legislatívu Európskej únie a Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá ochranou lesov pred požiarmi. Tretia kapitola je venovaná hasiacim látkam používaných na likvidáciu lesných požiarov. V tejto kapitole sme predstavili spôsoby prepravenia hasiacej látky na požiarovisko. Popísali sme najpoužívanejšie technické zariadenia v Slovenskej republike, ktoré hasiacu látku transportujú vzduchom, cestami a sťaženým terénom na požiarovisko. V poslednej kapitole sme experimentálne stanovili vplyv vody, stahamexu a firesorbu na termickú degeneráciu dreva. Experiment sme rozdelili na tri časti. V prvej časti sme otestovali vybrané dreviny, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v našich lesoch. Na druhú časť experimentu sme si vybrali najviac zastúpenú ihličnatú drevu v Slovenskej republiky smrek. V tretej časti sme skúmali stekanie hasiacich látok po oceľovej platni, ktorú sme zahrievali žiaričom.
Kľúčové slová:lesný požiar, hasiaca látka , likvidácia, les, hasenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene