17. 1. 2020  15:14 Nataša
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikační číslo: 70853
Univerzitní e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
Autor: Ing. Lukáš Cepka
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
Abstrakt:CEPKA, Lukáš: Termogravimetrická analýza korkovej izolácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantuch, PhD.- Trnava: MTF STU, 2015. 49 strán Kľúčové slová: termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza, lignín. Táto bakalárska sa zaoberá tepelným rozkladom korku ako tepelno- a zvukovo-izolačného materiál pomocou termickej analýzy. Prvá časť práce je zameraná na zložky, z ktorých sa drevo skladá a popísaný je aj ich termicky rozklad. Druhá časť je zameraná na metódy termickej analýzy, pričom podrobne je rozobraná termogravimetrická analýza. V praktickej časti je najprv popísaná skúšaná vzorka a postup merania. A na základe získaných teoretických znalostí je vyhodnotená získaná termogravimetrická krivka expandovaného korku za účelom charakteristiky priebehu tepelného rozkladu, ku ktorému dochádza v teplotnom rozsahu 290 -- 490 °C.
Klíčová slova:lignín, termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně