Jan 29, 2020   3:49 a.m. Gašpar
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Thermogravimetric analysis of the cork insulation
Written by (author): Ing. Lukáš Cepka
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jozef Martinka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Termogravimetrická analýza korkovej izolácie
Summary:CEPKA, Lukáš: Termogravimetrická analýza korkovej izolácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality.- Školiteľ: Ing. Peter Rantuch, PhD.- Trnava: MTF STU, 2015. 49 strán Kľúčové slová: termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza, lignín. Táto bakalárska sa zaoberá tepelným rozkladom korku ako tepelno- a zvukovo-izolačného materiál pomocou termickej analýzy. Prvá časť práce je zameraná na zložky, z ktorých sa drevo skladá a popísaný je aj ich termicky rozklad. Druhá časť je zameraná na metódy termickej analýzy, pričom podrobne je rozobraná termogravimetrická analýza. V praktickej časti je najprv popísaná skúšaná vzorka a postup merania. A na základe získaných teoretických znalostí je vyhodnotená získaná termogravimetrická krivka expandovaného korku za účelom charakteristiky priebehu tepelného rozkladu, ku ktorému dochádza v teplotnom rozsahu 290 -- 490 °C.
Key words:lignín, termogravimetria, drevo, korok, celulóza, hemicelulóza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited