11. 12. 2019  17:37 Hilda
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku
Autor: Ing. Matej Hájek
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Adela Poliaková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku
Abstrakt:HÁJEK, Matej: Optimalizácia koncentrácie penidla v penotvornom roztoku [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. Školiteľ': Ing. Peter Rantuch , PhD. -- Trnava: MTF STU, 2015, 58s Kľúčové slová: penidlo, hasiaca účinnosť, kvalita hasiacej peny Táto práca sa v prvej časti zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti hasiacich pien, ako druhy používaných penidiel, fyzikálne a chemické vlastnosti hasiacich pien. Druhá časť práce ma za ciel zadefinovať pojem kvalita, ozrejmiť spôsob určovania kvality hasiacich pien a urobiť základný prehľad skúšok hasiacej účinnosti podľa STN EN 1568-3. V tretej časti sa nachádza bližší popis jednotlivých skúšaných vzoriek penidiel spolu s opisom postupu použitej skúšky hasiacej účinnosti pien. Táto časť obsahuje tiež grafické a štatistické vyhodnotenie výsledkov nameraných pri skúške. Na vzorke dvoch penidiel je vyhodnotený vplyv koncentrácie penidla v penotvornom roztoku na kvalitu hasiacej peny, kde sme preukázali, že vplyv koncentrácie penidla v penotvornom roztoku je závislý od použitého penidla a jeho vplyv nemôžeme zovšeobecniť, nakoľko pri jednej vzorke zvýšená koncentrácia kvalitu vytvorenej peny zvýšila a však pri druhej vzorke sa kvalita naopak zhoršila.
Kľúčové slová:penidlo, hasiaca účinnosť, kvalita

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene