8. 12. 2019  11:00 Marína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikačné číslo: 70853
Univerzitný e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výučba     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Možnosti využitia termogravimetrie pre pôdne analýzy
Autor: Ing. Maroš Lelák
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Možnosti využitia termogravimetrie pre pôdne analýzy
Abstrakt:Cieľom práce je sledovanie a vyhodnotenie zmien spojených z hmotnostnými stratami, ktoré prebiehajú pri laboratórnom zahrievaní vzorky pôdy, ktoré bolo vykonané termogravimetrickou analýzou. V teoretickej časti v prvej kapitole je podrobne opísaný princíp termogravimetrickej analýzy a podmienky, za ktorých sa táto analýza používa. Druhú kapitolu tvorí charakteristika množstva minerálneho podielu pôdy, rozdelenie minerálov a teploty, pri ktorých dochádza k zmenám vlastností minerálov. V tretej kapitole je definovaný podiel organickej zložky pôdy a zmeny, ktorým podlieha pri zvyšujúcej sa teplote. V praktickej časti sú uvedené výsledky uskutočnených meraní štyroch vzoriek pomocou termogravimetrie. Výsledky preukázali, že pri zahrievaní pôdy od 20 do 550 °C sa na TG-DTG krivke vyskytli v každej vzorke tri hlavné oblasti úbytku hmotnosti. Prvá oblasť hmotnostných strát prislúchala odparovaniu vody pri teplotách do 130 °C, čo predstavovalo v priemere 2 % z celkovej hmotnosti pri suchej vzorke a 4,5 % pri vzorke navlhčenej. Druhá oblasť predstavovala degradáciu organického materiálu pri teplotách 250-350 °C resp. 190-335 °C, čo predstavovalo v priemere okolo 2% hmotnosti vzorky. Tretia oblasť pri teplotách 350-470 °C, kde hmotnostné straty boli 1,47 % resp. 2,13 % a mohli patriť dehydroxylácii ílových minerálov.
Kľúčové slová:pôda, termogravimetria, termická analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene