23. 1. 2020  15:41 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identifikační číslo: 70853
Univerzitní e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Kontakty     Výuka     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
Autor: Ing. Katarína Remišová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Oponent:Ing. Marek Šmigura, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
Abstrakt:Problematika toxicity hasiacich látok sa v súčasnosti aj v súvislosti s novou legislatívou REACH dostáva stále viac do popredia záujmu. Pri hasení vonkajších požiarov sú do vody pridávané aditíva zvyšujúce jej účinnosť. Tieto látky však môžu negatívne pôsobiť na rast vegetácie po požiari. Diplomová práca predstavuje vodu ako hasiacu látku a zaoberá sa ekologickými dopadmi hasív. Zameriava sa na experimentálne stanovenie vplyvu aditív, na schopnosť rastlín vytvoriť morfologické znaky klíčenia po aplikácii penidiel Moussol APS F 15, Sthamex F-15 a zmáčadla Pyrocom TS Turbo. Testované boli semená drevín Abies alba, Pinus sylvestris, Picea abies. Na základe analýzy výsledkov je už pri nízkych koncentráciách penidiel pozorovaný ich negatívny vplyv na klíčivosť testovaných semien.
Klíčová slova:hasiace látky, penidlá, klíčivosť, zmáčadlá, aditíva

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně