Jan 23, 2020   0:44 a.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Peter Rantuch, PhD.
Identification number: 70853
University e-mail: peter.rantuch [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)

Contacts     Lesson     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The effect of the fire extinguishing agents based on water on plant germination
Written by (author): Ing. Katarína Remišová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Rantuch, PhD.
Opponent:Ing. Marek Šmigura, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv hasiacich látok na báze vody na klíčivosť rastlín
Summary:Problematika toxicity hasiacich látok sa v súčasnosti aj v súvislosti s novou legislatívou REACH dostáva stále viac do popredia záujmu. Pri hasení vonkajších požiarov sú do vody pridávané aditíva zvyšujúce jej účinnosť. Tieto látky však môžu negatívne pôsobiť na rast vegetácie po požiari. Diplomová práca predstavuje vodu ako hasiacu látku a zaoberá sa ekologickými dopadmi hasív. Zameriava sa na experimentálne stanovenie vplyvu aditív, na schopnosť rastlín vytvoriť morfologické znaky klíčenia po aplikácii penidiel Moussol APS F 15, Sthamex F-15 a zmáčadla Pyrocom TS Turbo. Testované boli semená drevín Abies alba, Pinus sylvestris, Picea abies. Na základe analýzy výsledkov je už pri nízkych koncentráciách penidiel pozorovaný ich negatívny vplyv na klíčivosť testovaných semien.
Key words:hasiace látky, penidlá, klíčivosť, zmáčadlá, aditíva

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited