Jan 25, 2020   11:20 a.m. Gejza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Marián Hrehuš
Identification number: 70868
University e-mail: qhrehus [at] stuba.sk
 
External colleague - Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)

Contacts     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Adapting of transformation framework for use in WENUS I information system
Written by (author): Ing. Martin Očkovský
Department: Institute of Applied Informatics, Automation and Mechatronics (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Marián Hrehuš
Opponent:Ing. Matúš Péči, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prispôsobenie transformačného framework-u na využitie v informačnom systéme WENUS I
Summary:Práca sa zaoberá transformáciou dokumentov v spoločnosti VÚJE a.s., ktorá spracúva predpisy pre Atómové elektrárne Mochovce. V prvej časti je uvedená analýza procesu transformácie v spoločnosti s následnou identifikáciou problémových miest. Ďalšie časti zahŕňajú popis jednotlivých technológií a tvorbu manuálu popisujúceho proces inštalácie a konfigurácie softvérových nástrojov. Posledná časť obsahuje popis celého procesu tvorby štruktúrovanej dokumentácie, implementovanie chýbajúcej transformácie z formátu DocBook do formátu DITA a popis a realizáciu programového kódu uľahčujúceho proces transformácie. Kód rieši problematiku jedinečného pomenovania stoviek kapitol v dokumente. Tieto riešenia finalizujú a uľahčujú celý proces transformácie dokumentov v spoločnosti VÚJE a.s.
Key words:DITA, transformácia, štruktúrovaná dokumentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited