11. 7. 2020  22:25 Milota
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Dr. rer. nat. Martin Drozda
Identifikačné číslo: 71006
Univerzitný e-mail: martin.drozda [at] stuba.sk
 
Riaditeľ - Ústav informatiky a matematiky (FEI)

     Výučba     Publikácie
     
     
     
Vedené práce          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavZáverečná prácaPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dušan Argaláš
Algoritmická analýza finančných dát
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Juraj Bako
Systém pre rozšírenú realitu s využitím OpenGL
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Ivan Biačko
Meranie presnosti zaznamenávania markerov použitím ARToolKit
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Biačko
Rozšírená realita pre Android
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Branislav Bilský
On-line web site builder
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Gergely Czerwinski
Chat app
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Maroš Čavojský, PhD.
Metodológia zaznamenávania pohybu používateľa
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Michal Čech
Analýza a implementácia systému pre kontextuálny marketing tovaru a služieb
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Drahovský
Škálovateľný klient-server systém pre rozšírenú realitu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Kristián Duda
Analýza klient-server systému pre rozšírenú realitu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Duda
Návrh, analýza a testovanie systému pre navigáciu v budovách s využitím WiFi fingerprintingu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Richard Führich
Návrh, analýza a testovanie architektúry pre zrozumiteľné označovanie miest
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Šimon Hivko
Analýza a vizualizácia finančných dát
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matúš Hoppan
Návrh konceptu bezpečného produkčného klienta vo VW SK produkčnom prostredí
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Hosťanský
Návrh, analýza a testovanie systému pre synchronizáciu dát v mobilných zariadeniach
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Jarinčík
Systém pre overovanie identity používateľa pomocou kontextovej informácie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Karaka
Predikcia pohybu užívateľa pomocou zmeny BTS, sily signálu a GPS
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriel Kerekeš
Návrh, analýza a testovanie end-to-end bezpečnosti pre mobilné zariadenia
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Kosár
Analýza a implementácia nástroja pre určovanie vzdialenosti užívateľa od ostatných užívateľov a referenčných objektov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Karol Krist
Manažérsky web front-end pre mobilnú aplikáciu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Lepko
Návrh, analýza a testovanie systému pre rozšírenú realitu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Lepko
Výmena správ a súborov v ad hoc sieťach
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Matej Lovász
Návrh používateľského rozhrania pre hľadanie vo finančných dátach
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Matej Lovász
Pridávanie kreatívnych grafických elementov v reálnom čase na zobrazenie tváre
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Macháč
Web front-end pre mobilnú aplikáciu
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Stanislav Marček, PhD.
Využitie kaskádovej klasifikácie pre detekciu chýb, systémových zlyhaní a sieťových prienikov
august 2016Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Martiška
Efektívne hľadanie vo finančných dátach
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Martiška
Porovnanie knižníc pre detekciu tváre pre OS Android
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Mášiková
Systémy na báze platformy LeapMotion pre testovanie pohybových a rozpoznávacích schopností detí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Patrik Michlo
Návrh, analýza a testovanie hry pre rozšírenú realitu
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Molčan
Rozšírená realita pre Android
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Balázs Nagy
Efektívne hľadanie vo finančných dátach
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristína Odziomková
Klasifikácia dát zozbieraných na mobilných zariadeniach
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Ogurčák
Návrh, analýza a testovanie aplikácie pre platformu LeapMotion
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. František Onderišin
Chat aplikácia s jazykovou podporou
jún 2020
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Kamil Pavličko
Návrh, analýza a testovanie aplikácie pre prenos hlasu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kamil Pavličko
Web front-end pre mobilnú aplikáciu s využitím technológie chatbot
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Peter Pindeš
Porovnanie výkonnosti SQL a NoSQL databáz pre mobilné aplikácie
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Prieboj
Analýza wifi dát a ich herné využitie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Dávid Rajnic
Rozšírená realita pre Android zariadenie
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Štefan Renczés
Aplikácia pre OS Android v kontexte sociálnej aplikácie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Schwartz
Analýza a implementácia mobilnej aplikácie pre dohodnutie a plánovanie miesta a času stretnutia
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jakub Šimek
Multi-player hra pre Android
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viliam Šlezinger
Systém pre ukladanie poznámok v priestore
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Štrba
Analýza a implementácia prenosu citlivých údajov pomocou technológie NFC
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Vraniak
Efektívne algoritmy pre porovnávanie trajektórií užívateľov
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jakub Vyskoč
Návrh, analýza a testovanie systému pre navigáciu v budovách
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná