28. 10. 2020  7:10 Dobromila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Michal Bogár
Identifikační číslo: 71161
Univerzitní e-mail: michal.bogar [at] stuba.sk
 
Výzkumný pracovník s VŠ vzděláním - Katedra architektúry (SvF)
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FAD)
 
3507V02  urbanizmus D-Uext
FAD D-Uext ext [roč 4]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
4. ročník
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry a dizajnu (STU)

Kontakty
     
          
     
     
Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Autor:
Ing. Daniel Fako
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom
Abstrakt:Predstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný dom [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra architektúry. Vedúci práce: Ing. arch. Michal Bogár, Bratislava: Stavebná fakulta STU, 2019. Cieľom záverečnej práce je vypracovať dokumentáciu pre územné rozhodnutie (časť architektúra) polyfunkčného domu v predstaničnom území hlavnej stanice mesta Bratislavy navrhnutého v rámci preddiplomového projektu ako urbanistickej štúdie predstaničného priestoru hlavnej stanice Bratislavy. Riešený polyfunkčný dom s viacerými prevádzkovými a dopravnými vzťahmi plní vzhľadom na jeho polohu k Hlavnej stanici prevažne funkciu hotela doplnenú o prenajímateľné priestory v 2.PP a 1.PP. Svojim pôdorysom objekt zasahuje do podzemnej staničnej haly navrhnutej v preddiplomovom projekte. Hmotovo nadviazal riešený objekt na jestvujúcu urbanistickú štruktúru a vytvoril tak pôdorysný priemet tvaru trojuholníka. Jeho najdlhšia strana je orientovaná smerom k budove Hlavnej stanice a svojou fasádou definuje horné námestie, ktoré má taktiež pôdorysný tvar trojuholníka.
Klíčová slova:
polyfunkčný dom, hotel, hlavná stanica , Bratislava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně