17. 11. 2019  1:02 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. arch. Michal Bogár
Identifikační číslo: 71161
Univerzitní e-mail: michal.bogar [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Katedra architektúry (SvF)
Odborný asistent bez vedeckej hodnosti - Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
 
3507V02  urbanizmus D-Uext
FA D-Uext ext [roč 4]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
4. ročník
 
Externí spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)
Externí spolupracovník - Fakulta architektúry (STU)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica
Autor: Ing. Maroš Maroši
Pracoviště: Katedra architektúry (SvF)
Vedoucí práce: Ing. arch. Michal Bogár
Oponent:prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Predstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica
Abstrakt:MAROŠI, Maroš: Predstaničný priestor Bratislava – Hlavná stanica [Diplomová práca]. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra architektúry. Vedúci práce: Ing. arch. Michal Bogár. Stupeň odbornej kvalifikácie: Inžinier (v skratke Ing.). Bratislava: SvF STU, 2019. 50 s. Výsledným cieľom tejto diplomovej práce je celková revitalizácia Hlavnej stanice v Bratislave spolu s predstaničným námestím, ktorá je jedna z najdôležitejších a najfrekventovanejších staníc na Slovensku. Moja práca sa venuje urbanistickému návrhu nového predstaničného námestia a jeho okolia až po križovatku ulíc Šancová a Námestie Franza Liszta. Zároveň napojením s ulicami Pražská a Jaskový rad. Taktiež sa venuje aj architektonickým riešením existujúcej budovy železničnej stanice, ktorá kapacitne nevyhovovala a svojim rozšírením o prístavbu znehodnotila pôvodnú historickú budovu stanice. Najdôležitejším ťažiskom práce je návrh novej budovy stanice, ktorá svojou bezbariérovosťou vhodne a funkčne vytvára väzby s historickou budovou železničnej stanice a jednotlivými nástupišťami. Taktiež odstránenie dopravy z predstaničného námestia, jej reorganizácia a presunutie pod zem či do priľahlých ulíc vytvára nový bulvár s napojením na novú budovu stanice.
Klíčová slova:Bratislava Hlavná stanica, bulvár, podzemný urbanizmus, doprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně