Jul 18, 2019   10:03 p.m. Kamila
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Roman Cabadaj, PhD.
Identification number: 711
University e-mail: roman.cabadaj [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Department of Hydraulic Engineering (FCE)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Bogárová
Návrh viacúčelového objektu na vodnej stavbe
May 2016Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Simona Bogárová
Návrh viacúčelového objektu na vodnej stavbe
May 2015Displaying the final thesis
3.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Čižmadiová
Ananlýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby v starom koryte Dunaja.
May 2014Displaying the final thesis
4.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Martina Čižmadiová
Ananlýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby v starom koryte Dunaja.
May 2012Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Gábor
Variantné riešenie objektu MVE Trenčianske Biskupice.
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Hanes
Vplyv veľkosti a priebehu otvárania plniaceho otvoru na hydraulický priebeh plnenia vybranej plavebnej komory
May 2010Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Harmaňoš
Návrh plavebnej komory Vodnej stavby Madunice.
May 2009Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radka Hránková
Objekty pre športovú a rekreačnú plavbu na Hrone v lokalite VS Banská Bystrica - Majer.
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radka Hránková
Optimalizácia návrhu plavebnej komory z gravitačných múrov.
May 2008Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hrubík
Parametre gravitačných múrov plavebnej komory v závislosti od zloženia základovej pôdy
May 2009Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ondrej Chlebák
Výpočet priebehu plavebných hladín na dolnom Váhu.
May 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Peter Jariabka
Analýza súčasného stavu rekreačnej a športovej plavby na Malom Dunaji.
May 2013Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lenka Jurenková
Technický podklad pre Zámer EIA - Návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu vo vybranej lokalite na Hrone.
May 2012Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Kello
Návrh objektu pre migráciu rýb a sklzu pre športové plavidlá na Hrone v profile MVE Kamenín.
May 2011Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Kello
Návrh plnenia plavebnej komory Vodnej stavby Zemplín.
May 2009Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľudovít Kováč
Objekty pre prekonanie rozdielu hladín na vodných stavbách športovými plavidlami.
May 2011Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Krajčí
Návrh vzdúvacieho objektu na Hrone v profile Kamenín.
May 2011Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Krejsa
Variantné riešenie plavebnej komory Vodnej stavby Zemplín.
May 2009Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Lukačovič
Sklz pre športovú a rekreačnú plavbu na Hrone v lokalite MVE Jalná na Hrone.
May 2011Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miroslava Mihalíková
Posúdenie bezpečnosti priebehu hydraulického plnenia vybranej priamo plnenej plavebnej komory.
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ján Michalka
Návrh plavebnej komory Vodnej stavby Madunice.
May 2013Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ján Michalka
Vplyv utesnenia základovej škáry gravitačného múru plavebnej komory na jeho parametre.
May 2011Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Mikuš
Návrh plavebného stupňa Kolárovo na Váhu.
May 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Roman Mikuš
Návrh plnenia plavebnej komory Vodnej stavby Kolárovo
May 2009Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. András Nagy
Posúdenie bezpečnosti priebehu hydraulického plnenia vybranej priamo plnenej plavebnej komory.
May 2010Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Andrea Palkovičová
Vplyv veľkosti a priebehu otvárania plniaceho otvoru na hydraulický priebeh plnenia vybranej plavebnej komory
May 2010Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Lukáš Pompáš
Variantný návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu na vybranej vodnej stavbe.
May 2014Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Riška
Variantný návrh objektu pre športovú a rekreačnú plavbu na vybranej vodnej stavbe.
May 2014Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Slovák
Návrh trasy plavebnej dráhy na Bodrogu.
May 2008Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniela Strelcová
Návrh objektu na prekonanie rozdielu hladín pre športové a rekreačné plavidlá vo vybranej lokalite na Hrone.
May 2012Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Filip Šimo
Návrh a hydraulický výpočet rybovodu na vodnom diele Sečovská Polianka na Topli.
May 2017Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matej Šipka
Výpočet priebehu minimálnej plavebnej hladiny na Bodrogu.
May 2012Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Turček
Návrh plavebnej komory Vodnej stavby Horná Streda.
May 2013Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress