Sep 22, 2019   11:48 a.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Bc. Karol Cagáň
Identification number: 72028
University e-mail: xcagank [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Bodies     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:LoRa based network server design
Written by (author): Bc. Karol Cagáň
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Ondrej Perešíni
Opponent:Ing. František Kudlačák
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sieťový server pre zariadenia komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dostupných sieťových riešení na báze LoRa technológie. Na základe analýzy dostupných technológií zvolímesieťové protokoly LoRa@FIIT a STIoT ktorésú špeciálne navrhnutý pre nízku spotrebu a malý dátový tok pri zachovaní možnosti garantovaného doručenia správ. Na ich základe sme vytvorili sieťový server implementujúci požadovanú funkcionalitu spomínaných protokolov. Teoretická časť práce analyzuje dostupné riešenia na riadenie sietí postavených na technológii LoRa. Práca analyzuje existujúce modelya implementácie sietí ako aj sieťových serverov. Na základe dostupných údajov nakoniec dospievame k nutnosti použiť vlastné sieťové protokoly navrhnuté pre súkromné priemyselné siete určené na zber dát, s požiadavkami na nízke náklady na údržbu a so schopnosťou zabezpečiť zaručené doručenie dát v núdzových situáciách. Na základe vlastností protokolu následne zostavíme zoznam požiadaviek na server. Podľasumáru požiadaviek navrhneme architektúru a platformy na ktorých bude výsledný server postavený. Výsledný návrh serveru implementujeme. Rôzne aplikácie z ktorých sa celý systém skladá nasadíme na virtuálny server. Takto sfunkčnené riešenie otestujeme s ostatnými časťami LoRa siete. Výsledné riešenie následne otestujeme v praxi a overíme jeho funkčnosť a požiadavky vyplývajúce zo zadania.
Key words:LoRa, Sieťový server, Internet vecí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited