17. 11. 2019  8:21 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Bc. Karol Cagáň
Identifikační číslo: 72028
Univerzitní e-mail: xcagank [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Orgány     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Sieťový server pre zariadenia komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa
Autor: Bc. Karol Cagáň
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Ondrej Perešíni
Oponent:Ing. František Kudlačák
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Sieťový server pre zariadenia komunikujúce prostredníctvom technológie LoRa
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá analýzou dostupných sieťových riešení na báze LoRa technológie. Na základe analýzy dostupných technológií zvolímesieťové protokoly LoRa@FIIT a STIoT ktorésú špeciálne navrhnutý pre nízku spotrebu a malý dátový tok pri zachovaní možnosti garantovaného doručenia správ. Na ich základe sme vytvorili sieťový server implementujúci požadovanú funkcionalitu spomínaných protokolov. Teoretická časť práce analyzuje dostupné riešenia na riadenie sietí postavených na technológii LoRa. Práca analyzuje existujúce modelya implementácie sietí ako aj sieťových serverov. Na základe dostupných údajov nakoniec dospievame k nutnosti použiť vlastné sieťové protokoly navrhnuté pre súkromné priemyselné siete určené na zber dát, s požiadavkami na nízke náklady na údržbu a so schopnosťou zabezpečiť zaručené doručenie dát v núdzových situáciách. Na základe vlastností protokolu následne zostavíme zoznam požiadaviek na server. Podľasumáru požiadaviek navrhneme architektúru a platformy na ktorých bude výsledný server postavený. Výsledný návrh serveru implementujeme. Rôzne aplikácie z ktorých sa celý systém skladá nasadíme na virtuálny server. Takto sfunkčnené riešenie otestujeme s ostatnými časťami LoRa siete. Výsledné riešenie následne otestujeme v praxi a overíme jeho funkčnosť a požiadavky vyplývajúce zo zadania.
Klíčová slova:LoRa, Sieťový server, Internet vecí

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně