4. 6. 2020  4:19 Lenka
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Barbora Belániová
Identifikační číslo: 7215
Univerzitní e-mail: barbora.belaniova [at] stuba.sk
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 pres [roč 4]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
4. ročník

     Absolvent
     
     Závěrečná práce     Publikace
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor:
Ing. Barbora Belániová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:
Bakalárska práca je komplexným riešením projektu pre realizáciu stavby. Cieľ práce je navrhnúť konštrukčné a realizačné riešenie polyfunkčného bytového domu pavlačového typu s mezonetovými bytmi. Návrh musí vyhovovať požiadavkám z hľadiska architektonického, statického a technického zariadenia budov. Bytový dom je situovaný v katastri mesta Liptovský Mikuláš, v mestskej časti Demänová, na parcele č. 262/97 s výškovým umiestením terénu +- 0,000 = 577,00 m. n. m. Obytnú budovu tvorí čiastočne podpivničený suterén, polyfunkčné priestory na prízemí a sedem nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup do obytnej zóny a piatich polyfunkčných priestorov, ktorý je riešený z parkoviska pred objektom. V suteréne sa nachádzajú pivničné priestory, tzv.. pivničné kobky, ktoré sú určené pre jednotlivých majiteľov bytov. Taktiež tam nájdeme kotolňu a dva prenajímateľné sklady. Vstupy do polyfunkčných priestorov sú riešené zvlášť pre každý priestor. Na druhom až siedmom poschodí sa nachádzajú štvorizbové bytové jednotky navrhnuté ako mezonety. V objekte je spolu osemnásť bytov. Zo severovýchodnej strany je budova napojená na inžinierske siete. Projekt zahŕňa povrchovú úpravu okolia pozemku zeleňou, výsadbu nízkych porastov, vysiatie trávy. Vhodnosť riešenia je preukázané v tepelno-technických posúdeniach fragmentov a kritických detailov, posúdenie otvorových konštrukcií a celkovým posúdením z hľadiska potreby tepla na vykurovanie na základe podmienok určených normou.
Klíčová slova:
mezonety, pavlačový typ , Polyfunkčný bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně