3. 4. 2020  1:07 Richard
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Barbora Belániová
Identifikačné číslo: 7215
Univerzitný e-mail: barbora.belaniova [at] stuba.sk
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor: Ing. Barbora Belániová
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce: Ing. Peter Hanuliak, PhD.
Oponent:Ing. Marián Kusý
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je komplexným riešením projektu pre realizáciu stavby. Cieľ práce je navrhnúť konštrukčné a realizačné riešenie polyfunkčného bytového domu pavlačového typu s mezonetovými bytmi. Návrh musí vyhovovať požiadavkám z hľadiska architektonického, statického a technického zariadenia budov. Bytový dom je situovaný v katastri mesta Liptovský Mikuláš, v mestskej časti Demänová, na parcele č. 262/97 s výškovým umiestením terénu +- 0,000 = 577,00 m. n. m. Obytnú budovu tvorí čiastočne podpivničený suterén, polyfunkčné priestory na prízemí a sedem nadzemných podlaží. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza vstup do obytnej zóny a piatich polyfunkčných priestorov, ktorý je riešený z parkoviska pred objektom. V suteréne sa nachádzajú pivničné priestory, tzv.. pivničné kobky, ktoré sú určené pre jednotlivých majiteľov bytov. Taktiež tam nájdeme kotolňu a dva prenajímateľné sklady. Vstupy do polyfunkčných priestorov sú riešené zvlášť pre každý priestor. Na druhom až siedmom poschodí sa nachádzajú štvorizbové bytové jednotky navrhnuté ako mezonety. V objekte je spolu osemnásť bytov. Zo severovýchodnej strany je budova napojená na inžinierske siete. Projekt zahŕňa povrchovú úpravu okolia pozemku zeleňou, výsadbu nízkych porastov, vysiatie trávy. Vhodnosť riešenia je preukázané v tepelno-technických posúdeniach fragmentov a kritických detailov, posúdenie otvorových konštrukcií a celkovým posúdením z hľadiska potreby tepla na vykurovanie na základe podmienok určených normou.
Kľúčové slová:mezonety, pavlačový typ , Polyfunkčný bytový dom

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene