4. 6. 2020  4:49 Lenka
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Barbora Belániová
Identifikační číslo: 7215
Univerzitní e-mail: barbora.belaniova [at] stuba.sk
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 pres [roč 4]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
4. ročník

     Absolvent          Závěrečná práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu " Drevostavba administratívnych budov v Martine"
Autor:
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:Ing. Juraj Nagy, PhD.
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu " Drevostavba administratívnych budov v Martine"
Abstrakt:
Diplomová práca je komplexným riešením stavebno-technologickej prípravy pre drevostavbu administratívnych budov v Martine. V mojej práci som sa snažila nájsť optimálny spôsob ich výstavby a návrh jednotlivých stavebných prác. Výsledkom čoho je dôkladne vypracovaný projekt zariadenia staveniska, ktorý obsahuje technickú správu, výkresovú časť situácií pre zariadenia staveniska pre práce HSV a práce PSV a variantný návrh montážnych prostriedkov. Ďalšiu časť tvorí časový plán výstavby objektov vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. V špecifickej časti sa zaoberám hlavne technologickým riešením objektov realizovaných z drevných kompozitných prvkov, kde som navrhla technologický postup výstavby pre hrubú stavbu, ku ktorému som vypracovala podrobný kladačský plán.
Klíčová slova:
drevo, administratívna budova , kompozitné prvky

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně