29. 3. 2020  14:35 Miroslav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Barbora Belániová
Identifikačné číslo: 7215
Univerzitný e-mail: barbora.belaniova [at] stuba.sk
 
3659V12  technológia stavieb D-TS4
SvF D-TS4 den [roč 4]
Doktorandský typ štúdia, denná prezenčná forma
4. ročník

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu " Drevostavba administratívnych budov v Martine"
Autor: Ing. Barbora Belániová
Pracovisko: Katedra technológie stavieb (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
Oponent:Ing. Juraj Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbu " Drevostavba administratívnych budov v Martine"
Abstrakt:Diplomová práca je komplexným riešením stavebno-technologickej prípravy pre drevostavbu administratívnych budov v Martine. V mojej práci som sa snažila nájsť optimálny spôsob ich výstavby a návrh jednotlivých stavebných prác. Výsledkom čoho je dôkladne vypracovaný projekt zariadenia staveniska, ktorý obsahuje technickú správu, výkresovú časť situácií pre zariadenia staveniska pre práce HSV a práce PSV a variantný návrh montážnych prostriedkov. Ďalšiu časť tvorí časový plán výstavby objektov vo forme harmonogramu a histogram pracovníkov. V špecifickej časti sa zaoberám hlavne technologickým riešením objektov realizovaných z drevných kompozitných prvkov, kde som navrhla technologický postup výstavby pre hrubú stavbu, ku ktorému som vypracovala podrobný kladačský plán.
Kľúčové slová:drevo, administratívna budova , kompozitné prvky

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene