Oct 27, 2020   11:15 p.m. Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Laco
Identification number: 72202
University e-mail: miroslav.laco [at] stuba.sk
 
2511V00  Applied Informatics D-AI
FIIT D-AI den [year 3]
Doctoral type of study, full-time, attendance method form
3rd year of study

               
Final thesis
     
     
     Placements
     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Recognition and solving of newspaper Sudoku/word search puzzle
Written by (author): Ing. Miroslav Laco
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Lukáš Puchoň
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozpoznanie a riešenie novinového Sudoku/Osemsmerovky
Summary:Rozpoznávanie textu z fotografie je aktuálnou témou počítačového videnia. Za rozpoznávaním textu z fotografie si môžeme predstaviť komplexný algoritmus pokrývajúci spracovanie obrazu, detekciu textu na obraze a jeho rozpoznanie. Existuje mnoho prístupov ku každej z týchto fáz. Cieľom práce je navrhnúť algoritmus, ktorý bude schopný rozpoznávať text Sudoku a Osemsmerovky z fotografie a hlavolamy vyriešiť. V práci sa oboznámime so základmi spracovania obrazu a počítačovej grafiky. Budeme sa tiež venovať vybraným oblastiam počítačového videnia, ktoré sa zaoberajú rozpoznávaním textu. Na základe analýzy a dostupných existujúcich riešení navrhneme algoritmus, ktorý bude schopný riešiť Sudoku a Osemsmerovku z fotografie. Návrh overíme implementáciou mobilnej aplikácie pre operačný systém Android. Výsledky implementácie otestujeme, kriticky zhodnotíme a navrhneme možné vylepšenia. V práci budeme voliť prístup, ktorý môže byť prínosom v oblasti rozpoznávania znakov.
Key words:
rozpoznanie zvýrazneného textu, počítačové videnie, klasifikácia znakov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited