15. 12. 2019  5:31 Ivica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Bc. Martin Maslen
Identifikačné číslo: 72228
Univerzitný e-mail: xmaslen [at] stuba.sk
 
2511T00  aplikovaná informatika I-API
FEI I-API-BIS den [sem 1, roč 1]
Inžiniersky typ štúdia, denná prezenčná forma
Bezpečnosť informačných systémov, 1. ročník / 1. semester štúdia

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Autor: Bc. Martin Maslen
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce: Ing. Arpád Kósa, PhD.
Oponent:Ing. Filip Chymo
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Vývoj virtuálnej edukačnej hry o diódach
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a zrealizovaním virtuálnej edukačnej hry o diódach pre žiakov základných a stredných škôl. Táto interaktívna hra je vytvorená v prostredí Unity na báze objektovo orientovaného programovania. V úvode sa venujeme analýze virtuálnej reality, jej vplyvu na výučbu, na hry a jej výhody a nevýhody. Ďalej rozoberáme softvér pre tvorbu virtuálnej reality. Nasleduje špecifikácia hry a implementácia. Výstupom práce je funkčná aplikácia, edukačná hra o diódach, ktorá bude voľne dostupná v rámci popularizácie vedy a techniky.
Kľúčové slová:Virtuálna realita, Unity, Edukačná hra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene