25. 1. 2020  13:11 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Mastiľak
Identifikační číslo: 72229
Univerzitní e-mail: lukas.mastilak [at] stuba.sk
 
2511V00  aplikovaná informatika D-AI
FIIT D-AI pres [roč 2]
Doktorský typ studia, denní presenční forma
2. ročník

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Publikace     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
Autor: Ing. Lukáš Mastiľak
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.
Oponent:Ing. Martin Vojtko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
Abstrakt:Práca sa zaoberá spôsobmi aktualizácie firmvéru a porovnaním šiestich mikropočítačov. Z týchto mikropočítačov je jeden vybraný pre túto prácu. Jednou s podmienok pri výbere mikropočítača je podpora SPI rozhrania, s využitím na prenos firmvéru. Preto sa táto práca zaoberá, aj podrobným opisom SPI. Hlavným cieľom tejto práce je navrhnúť a implementovať zavádzací program tzv. bootloader. Bootloader sa stará o pravidelnú aktualizáciu firmvéru. Prijme nový firmvér a nahradí ním starý firmvér. Predtým, ešte urobí zálohu starého firmvéru. V prípade zlyhania nového firmvéru, obnoví starý firmvér zo zálohy. Výsledkom implementácie v tejto práci je bootloader, ktorý má všetku túto funkcionalitu. Navyše zabezpečuje ochranu proti niektorým neplatným vstupom ako falošný alebo rovnaký firmvér.
Klíčová slova:firmvér, bootloader, SPI, upadate

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně